Chn.cz

chncz české hudební nástroje středně velký eshop s klasickými hudebními nástroji a nářadím pro řezbáře nástrojáře a kutily klasické hudební nástroje prodáváme už přes 30 let nabízíme vybavení pro profesionální muzikanty začátečníky i žáky uměleckých škol postupně také rozšiřujeme náš sortiment o materiály a nářadí do dílen výrobců hudebních nástrojů řezbářů nebo kutilů kromě eshopu máme také zavedenou prodejnu v centru prahy v ulici karoliny světlé kde si můžete hudební nástroj v klidu vybrat a vyzkoušet k ruce vám bude manažer prodejny pro radu i diskuzi co nabízí partnerům 8 cashbacky a kupony 10 content sem na brand je zakázán hlavní divize obchodu je odbornost a porozumění problematice manager firmy se specializuje na hudbu hraje na housle diriguje působí v kapelách a orchestrech a je na prodejně každý den a vyřizuje osobní i online dotazy další obrovskou výhodou je minimální konkurence ve zboží tzv vážné hudby konkurence je většinou více moderní kytarycz muziker musiccity větší firmy než chncz žádná z nich se ale nespecializuje na klasiku co se týče konkurence s užší specializací jsou chncz jediní na trhu kteří se takto intenzivně věnují online prodeji reklamě a poradně v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu podporachnczvivnetworkscom en chncz české hudební nástroje a mediumsized eshop with classical musical instruments and tools for carvers musical instrument makers and diys we have been selling classical musical instruments for over 30 years we offer equipment for professional musicians beginners and students of art schools we are also gradually expanding our range to include materials and tools for the workshops of musical instrument makers carvers or doityourselfers in addition to the eshop we also have an established store in the center of prague in karoliny světlé street where you can choose and try out our musical instruments our manager is almost always on hand for advice and discussion what it offers partners 8 cashbacks and coupons 10 content sem on brand is not allowed the main division of business is expertise and understanding of the issue the company manager specializes in music plays violin conducts plays in bands and orchestras and handles personal and online instore inquiries on a daily basis another huge advantage is the minimal competition in classical music the competition is mostly focused on modern music kytarycz muziker musiccity bigger companies than chncz but none of them specialize in classical music as for the competition with a narrower specialization chncz are the only ones on the market who are so intensively dedicated to online sales advertising and a blog if you have any further questions please do not hesitate to contact us at supportchnczvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Chn.cz on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram