CSOB.sk

čsob poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca poistné produkty v oblasti životného a neživotného poistenia sme súčasťou jednej z najväčších a najsilnejších finančných skupín na slovensku ktorej cieľom je poskytovanie finančných služieb prémiovej kvality prečo naši klienti oceňujú naše služby v prípade likvidácie poistnej udalosti je 93 našich klientov kontaktovaných do 24 hodín sme číslo 1 v spokojnosti zákazníkov najviac klientmi odporúčaná poisťovňa v retailovom poistení 90 našich klientov je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti 4x sme dostali ocenenie trend top poisťovňa roka prečo sa zapojiť do nášho programu v rámci programu ponúkame tieto online produkty a ponúkané provízie za tieto poistenia povinné zmluvné poistenie – 7 cestovné poistenie – 7 havarijne poistenie – 7 poistenie domácnosti a nehnuteľnosti – 15 platnosť cookies máme na všetkých poisteniach 30 dní sem a zľavové kupóny sú povolené sem na brand je zakázaný srovnávače neakceptujeme môžete si vybrať zo štandardných reklamných formátov alebo vám pripravíme reklamné prvky na mieru neváhajte nás osloviť na podporacsobskvivnetworkscom en čsob poisťovňa is a universal insurance company providing life insurance and nonlife insurance products we are part of one of the largest and strongest financial groups in slovakia whose goal is to provide premium quality financial services why our clients appreciate our services 93 of our clients are contacted within 24 hours in the event of claims settlement we are number 1 in customer satisfaction the most recommended insurance company in retail insurance 90 of our clients are satisfied with the claims settlement process as part of the program we offer the following online products mtpl 7 travel insurance 7 casco 7 home insurance 15 cookie lifetime is 30 days sem and discount coupons are allowed sem on the brand is prohibited we do not accept graders do not hesitate to contact us at podporacsobskvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program CSOB.sk on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram