Firmanazazitky.cz

allegria zážitek je dárek na celý život společnost allegria – firma na zážitky sro je na trhu se zážitky již od roku 2004 je průkopníkem a jedničkou na trhu v rámci tohoto segmentu jde o nejstarší zážitkovou agenturu v čr a nabízí více než 1300 zážitků ve všech krajích české republiky a všechny v garanci nejlepší ceny za svou historii se úspěšně postarala o více jak 500 tisíc klientů že by si zážitky mohli lidé dávat jako dárky poprvé napadlo majitelku společnosti lindu vavříkovou když ještě studovala vysokou školu zdálo se to jako skvělý nápad protože sama často nevěděla jakým dárkem by své blízké potěšila k narozeninám vánocům a jiným příležitostem a jak se ukazuje nápad skvěle funguje nabídku zážitků allegria průběžně rozšiřuje o nové zážitky či lokality aby pokrytí pro klienty bylo co nejširší a odpovídalo poptávce v allegrii neustále pracujeme na tom aby naše nabídka byla rozmanitá a tak ji neustále obohacujeme o novinky díky širokému portfoliu zážitků si tak u nás vybere opravdu každý podmínky programu 5 provize nevztahuje se na objednávky placené kredity a firemní objednávky 7 dní cookies sem je povolen v případě dalších dotazů se prosím obraťte na affiliatefirmanazazitkyczvivnetworkscom nebo podporafirmanazazitkyczvivnetworkscom en allegria experience is a gift for life allegria experience company sro has been on the market with experience since 2004 it is a pioneer and the only market in this segment it is the oldest experience agency in the czech republic and offers more than 1300 experiences in all regions of the czech republic and all in the best price guarantee over your history is expected to take care of more than 500 thousand clients that you can enjoy the people who give the gift to linda vavříková as a gift before she was still in college your most ideas because she often did not know herself gift gifts from your loved ones pleased for birthdays christmas and other occasions and as they say the idea works great exploiting the experience allegria continually expands with a new experience or place to cover clients as wide as possible and to meet demand at allegra the participants are working on making our offer diverse so that they can be enriched with news thanks to a wide portfolio of experiences everybody can choose from us program terms 5 commission does not apply to orders paid with credits and company orders 7 days cookies lifetime sem is allowed if you have any other queries please contact affiliatefirmanazazitkyczvivnetworkscom or podporafirmanazazitkyczvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Firmanazazitky.cz on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram