LAVITA-CZECH.cz

společnost lavita czech sro vznikla v roce 2013 a je jediným oficiálním distributorem přírodního koncentrátu lavita v české republice a na slovensku naše společnost se soustředí stejně jako německý výrobce na jediný produkt což je ve světě podnikání často považováno za velmi riskantní a neobvyklé my ale našemu produktu natolik věříme že nemáme problémy na lavitě postavit celou filozofii naší firmy kterou doplňuje náš životní příběh naše osobní zkušenost lavita je jedinečná kombinace 70 pečlivě vybraných a perfektně sladěných čistě přírodních surovin základ koncentrátu tvoří ovoce zelenina byliny a rostlinné oleje doplněné o další komplexní přírodní suroviny naším zákazníkům nabízíme originální nápojový koncentrát lavita odborné poradenství možnost výhodnějších cenových podmínek při odběru většího množství např dárky pro firemní zákazníky zaměstnance atd affiliate partnerům nabízíme 1475 provize délka platnosti cookie je 14 dní sem je povolen kromě cílení na brand a url v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu podporalavitaczechvivnetworkscom the company lavita czech sro was established in 2013 and it is the only official distributor of nature concentrate lavita in the czech republic and slovakia our company is focused like a german producer on only one product what is considered to be very risky and unusual in the business word we are believing to our product so much so we do not have a problem to build a whole philosophy of our company we are bringing there our life story or personal experience lavita is a unique combination of 70 carefully selected and perfectly matched purely natural ingredients the basis of concentrate is formed from fruits vegetables herbs and vegetable oils complemented by another complex raw material we offer to our customers unique beverage concentrates lavita professional counselling and lectures the possibility of more favourable pricing conditions when buying more eg gifts for business customers employees etc we offer to our affiliate partners 1475 commission cookie lifecycle 14 days sem is allowed except targeting on brand and url in case of any questions do not hesitate contact us on email podporalavitaczechvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program LAVITA-CZECH.cz on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram