Leoexpress.cz/sk

nabídněte svým zákazníkům možnost stylového cestování ve vlacích leo express s jedinečnou slevou leo express je soukromý dopravce který provozuje vlaky a autobusy ve střední evropě naše vlaky potkáte hlavně na trase praha–ostrava zajíždí však i do košic či krakova a na jižní moravu provozujeme také regionální spoje na pardubicku cestujícím nabízíme moderní bezbariérové vlaky online správu jízdenek věrnostní program elektrické zásuvky wifi pohodlné a polohovatelné sedačky v každé třídě pečlivě vybrané občerstvení a profesionální obsluhu budeme se těšit na nové partnery na palubědoporučte svým zákazníkům cestování s námi a získejte odměnu za každý nákup jízdenky který uskuteční podmínky programu provize 5 cookies 30 dní sem na brand je zakázán pro více informací nás kontaktujte na emailu podporaleoexpressvivnetworkscom leo express is a private company that provides trains and buses in central europe our trains operate mostly on the pragueostrava route but they also run to košice krakow and southern moravia in addition we also operate regional services in pardubice our passengers are offered modern barrierfree trains online ticket management a loyalty programme electric plug sockets wifi comfortable and adjustable seats in each class handpicked refreshments and professional service we are looking forward to welcome new partners on board you can recommend your customers to travel with us and be rewarded for every ticket purchase they make program terms 5 commission 30 days cookies sem on brand is not allowed for more information contact us at podporaleoexpressvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Leoexpress.cz/sk on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram