Nabbi.sk

internetový obchod s nábytkom a vybavením do domácnosti nabbi je jedným z popredných predajcov v tejto oblasti v slovenskej republike našou ponukou dokážeme osloviť celé spektrum zákazníkov od menej náročných hľadajúcich nábytok za čo možno najpriaznivejšiu cenu až po tých najnáročnejších skladba nášho sortimentu je orientovaná prevažne na drevený a čalúnený nábytok ale významné zastúpenie ma tiež kategória záhradného nábytku a v menšom meradle sa zameriavame na doplnky do kuchyne a domácnosti v súčasnosti je naša aktivita orientovaná prevažne na slovenský trh ale postupne posilňujeme predaj aj za hranicami slovenska kde vidíme potenciál ďalšieho rozširovania predaja našich produktov v budúcnosti okrem bohatého sortimentu je našou veľkou výhodou okamžitá dostupnosť tovaru keďže sa snažíme väčšinu produktov z našej ponuky držať skladom a obslúžiť zákazníka čo najrýchlejšie v rámci affiliate programu tak vieme našimi partnerom okrem spolupráce s províziou až do 6 z hodnoty objednávky ponúknuť aj ďalšie výhody predovšetkým kvalitný produktový feed s prepracovanými popismi údajmi a fotografiami produktov vysokú mieru konverzie vďaka veľkému množstvu skladových zásob a mnoho iných podmienky prográmu provízia content 3 6 cashback 15 3 coupon 12 24 cookies 30 dní sem na brand není povolen pre viac informácií nás kontaktujte na adrese podporanabbiskvivnetworkscom en nabbi is one of the leading furniture and home furnishing retailers in the slovak republic with our offer we are able to appeal to the whole spectrum of customers from the less demanding looking for furniture at the best possible price to the most demanding our product range is mainly focused on wooden and upholstered furniture but we also have a significant presence in the category of garden furniture and to a lesser extent we focus on kitchen and home accessories currently our activity is mainly oriented to the slovak market but we are gradually strengthening our sales also outside slovakia where we see the potential for further expansion of our products in the future in addition to a wide range of products our great advantage is the immediate availability of goods as we try to keep most of the products from our offer in stock and serve the customer as quickly as possible in the affiliate program we can offer our partners other benefits besides the cooperation with a commission of up to 6 of the order value especially a highquality product feed with elaborate descriptions data and photos of the products high conversion rates due to the large amount of stock and many others program terms commission content 3 6 cashback 15 3 coupon 12 24 cookies 30 days sem on brand is not allowed for more information please contact us at podporanabbiskvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Nabbi.sk on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram