PRIMAGRAN.CZ

prima gran rodinná společnost založená v roce 2010 jsme výrobcem a lídrem v online prodeji dřezů v polsku delší dobu úspěšně dobýváme německý trh a další evropské trhy nabízíme širokou škálu modelů navržených pro kuchyně v různých stylech a velikostech aby si v naší nabídce každý našel perfektní dřez pro sebe poznávacím znamením dřezů prima gran jsou nejvyšší výrobní standardy a atraktivní ceny unikátní recept a vysoce kvalitní materiály činí naše dřezy odolnými vůči vysokým teplotám nečistotám a všem druhům poškození prima gran nabízí širokou škálu dřezových batérií instalaterského příslušenství a také příslušenství pro údržbu dřezů podmínky programu 5 provize 30 dní cookies sem je zakázáno v případě dalších dotazů se prosím obraťte na podporaprimagranczvivnetworkscom english version prima gran is a family company founded in 2010 we are a producer and leader in online sales of kitchen sinks in poland we have been successfully winning the german market and other european markets we offer a wide range of models designed for kitchens in different styles and sizes so everyone will find a perfect sink for yourself the highest production standards and attractive prices are recognition features of prima gran sinks the unique recipe and high quality materials make our sinks resistant to high temperatures dirt and all kinds of damage prima gran offers a wide range of kitchen faucets siphons and other accessories you are welcome to look through our offer program terms 5 commission 30 days cookies sem is not allowed if you have any questions please contact us at podporaprimagranczvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program PRIMAGRAN.CZ on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram