Rajapack

skupina raja evropský leader v oblasti online prodeje obalových materiálu skladového vybavení kancelářských a hygienických potřeb a nábytku nabízí největší výběr produktů které naplňují všechny potřeby podnikání společnost raja aktivně plní svůj závazek snížit negativní dopad na životní prostředí neustále rozšiřuje sortiment aby mohl nabídnout více alternativních produktů například recyklované lepenky a plasty produkty vyrobené z přírodních materiálů nebo opakovatelně použitelné kromě toho podporuje osvědčené postupy v oblasti balení ty lze rozdělit do 5 zásad ekologického balení redukce opakované použití náhrada obnova recyklace průměrná hodnota objednávky 5500kč doprava zdarma pro objednávky nad 1500kč pro nové zákazníky podmínky programu 10 provize provize se vypočítává z ceny bez dph cookies 30 dní sem na brand rajapack a raja není povolen pro více informací nás kontaktujte na podporarajapackvivnetworkscom sk skupina raja európsky líder v online predaji obalových materiálov skladového vybavenia kancelárskych a hygienických potrieb a nábytku ponúka najväčší výber produktov ktoré spĺňajú všetky obchodné potreby spoločnosť raja aktívne plní svoj záväzok znižovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie neustále rozširuje svoj sortiment výrobkov aby ponúkla viac alternatívnych výrobkov ako sú recyklované kartóny a plasty výrobky z prírodných materiálov alebo výrobky na opakované použitie okrem toho podporuje osvedčené postupy v oblasti balenia možno ich rozdeliť do 5 zásad ekologického balenia zredukovať opätovne použiť nahradiť obnoviť recyklovať priemerná hodnota objednávky 220eur doprava zdarma pri objednávkach nad 55eur pre nových zákazníkov podmienky programu 10 provízia provízia sa počíta z ceny bez dph cookies 30 dní sem na značky rajapack a raja nie je povolená môžete nás kontaktovať na podporarajapackvivnetworkscom en raja group the european leader in online sales of packaging materials warehouse equipment office and hygiene supplies and furniture offers the largest selection of products to meet all business needs raja actively pursues its commitment to reduce its negative impact on the environment it is constantly expanding its product range to offer more alternative products such as recycled cardboard and plastics products made from natural materials or reusable products in addition it promotes best practice in packaging these can be divided into 5 principles of ecopackaging reduce reuse replace renew recycle average order value 5500kč220eur free shipping for orders over 1500kč55eur for new customers program terms and conditions 10 commission commission is calculated on the price excluding vat cookies 30 days sem on rajapack and raja brand is not allowed for more information you can contact us at podporarajapackvivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Rajapack on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

How to display products in WordPress for  Admitad?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Rajapack on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

How to display products in WordPress for  AWIN?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Rajapack on your WordPress website.

1) Installation of the AWIN extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the AWIN interface is also selectable under Shop API.

2) Setup of the store for AWIN

3) Activation of the feeds (shops)

After you have saved the store, all activated partners will be listed. Now select all stores (by checkbox) which you want to use. These stores are created as a subordinate store after saving.

Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram