Bitdefender

bitdefender je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti která ve své třídě poskytuje nejlepší řešení prevence detekce a reakce na hrozby po celém světě bitdefender střeží miliony domácích podnikových i vládních prostředí a je jedním z nejdůvěryhodnějších odborníků v oblasti eliminace hrozeb ochrany soukromí a dat a zajištění kybernetické odolnosti společnost je průkopníkem průlomových inovací v oblasti antimalwaru zabezpečení iot behaviorální analytiky a umělé inteligence a její technologie si licencuje více než 150 nejuznávanějších světových technologických značek produkty určené pro domácnosti a malé podnikatele představují absolutní špičku v oboru kybernetické bezpečnosti bitdefender dokazuje svou kvalitu opakovaně již mnoho let v nezávislých testech ve kterých se umisťuje na nejvyšších příčkách a opakovaně získává titul „produkt roku“ nebo „vynikající bezpečnostní produkt“ podmínky programu provize 515 cookies 20 dní sem na brand vytváření vlastních kreativ cashbacky a slevové portály zakázány pro více dotazů nás kontaktujte na adrese podporabitdefendervivnetworkscom en bitdefender is a leader in cybersecurity providing bestinclass threat prevention detection and response solutions worldwide bitdefender protects millions of home enterprise and government environments and it is one of the most trusted experts in eliminating threats protecting privacy and data and ensuring cyber resilience the company has led breakthrough innovations in antimalware iot security behavioral analytics and artificial intelligence and the company technology is licensed by more than 150 of the world most respected technology brands designed for the home and small business market these products represent the absolute leading edge of the cybersecurity industry bitdefender proves its quality repeatedly for many years in independent tests in which it ranks at the top and repeatedly wins the title of product of the year or outstanding security product program terms 515 commission 20 days cookies sem on brand custom creatives cashbacks and discount portals are not allowed for more information please contact us at podporabitdefendervivnetworkscom

Available in the following affiliate networks

Top Tools for Affiliate Marketers

Astra Theme

Creating beautiful websites should not be expensive. That's why Astra is free for everyone. Get started for free and extend with affordable packages.
🚧 Build my website

WP Rocket

Make your site load faster in a few clicks. WP Rocket is recognized as one of the most powerful caching plugins for WordPress. We use it on most sites.
🚀 Cache my website
We recommend

affiliate-toolkit

Instantly import affiliate products from all supported affiliate networks within seconds. By using other networks and using automatic price comparisons, you increase the sales of your websites.
💸 Monetize my website
👆 Create compare tables with affiliate-toolkit.

How to display products in WordPress for  CJ?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Bitdefender on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

How to display products in WordPress for  Admitad?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Bitdefender on your WordPress website.

1) Installing the CSV extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the CSV interface is also selectable under Shop API.

2) Setting up the store for CSV feeds

Now create a new store in affiliate-toolkit under Shops.

3) Import the feeds

After you save the store, the recognized fields will be listed. These fields must now be assigned. On the left you can see the field name of affiliate-toolkit. On the right you need to select the field name in the CSV.

4) Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

How to display products in WordPress for  AWIN?

In this short guide you will learn how to embed the affiliate program Bitdefender on your WordPress website.

1) Installation of the AWIN extension

Download the extension from our website. To do this, click on "Download now":

You can then upload and install the ZIP file normally via the WordPress plugin installation. After activation, the AWIN interface is also selectable under Shop API.

2) Setup of the store for AWIN

3) Activation of the feeds (shops)

After you have saved the store, all activated partners will be listed. Now select all stores (by checkbox) which you want to use. These stores are created as a subordinate store after saving.

Import products via the backend

The most comfortable way is the import via the WordPress backend. affiliate-toolkit offers its own search mask here.

Select "Product import" in the menu and then select the subordinate AWIN store. You can search by keyword, ASiN, EAN. Enter the keyword and click "Search".

Now click through the search results. Once you have found the product, you can import the products on the right side.

Newest from our Affiliate Blog

Related Affiliate Programs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram